W ramach świadczenia pomocy prawnej dla osób fizycznych oferujemy usługi m.in. w zakresie:

 • szeroko rozumianego prawa cywilnego:  
  • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i  egzekucyjnym,
  • skuteczna obrona przed roszczeniami banków i firm windykacyjnych,
  • skuteczna obrona przed nakazami wydanymi  w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym tzw. E-sąd,
  • odszkodowania majątkowe i  osobowe np. odszkodowania za słupy elektryczne na działkach, rurociągi biegnące przez działki, wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie itp.,
  • pomoc w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości na etapie administracyjnym i sądowym,
  • sprawy spadkowe,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy o rozwód, sprawy o alimenty, podział majątku dorobkowego małżonków,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: reprezentacja przed sądami pracy, składanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS, doradztwo dla pracowników,
 • prawa podatkowego: doradztwo w sprawach podatkowych, reprezentacja przed urzędami skarbowymi, sądami  administracyjnymi,
 • spraw administracyjnych: pisanie odwołań, wniosków i skarg, reprezentacji przed urzędami i organami administracji publicznej, sądami  administracyjnymi.

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 W ramach  kompleksowej obsługa prawnej podmiotów gospodarczych oferujemy m.in.:

 • zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi oraz innymi organami administracji publicznej, sądami  administracyjnymi,
 • windykację należności na etapie przesądowym i sądowym,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,
 • pomoc w zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym (rejestracja podmiotu i  prowadzenie bieżącej działalności),
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami, dłużnikami,
 • rozwiązywanie sporów z pracownikami,
 • obsługę prawną organów zarządzających (np. prowadzenie zgromadzeń wspólników).

 

Kościelny & Pijet

Kancelarie radców prawnych

Adres

Al. T.Kościuszki 7 lok. 7

42-202 Częstochowa

 

Tel:

Tel. kom:

Tel. kom:

+48 34 34 700 37

+48 603 108 906

+48 501 629 135

All Rights Reserved Kościelny & Pijet.
Design by Imoli.pl